Igennem 2016 afviklede SAMMEN GROR VI et stort og ambitiøst pilotprojekt med deltagelse af seks skoler og over 500 elever i Skanderborg Kommune. De skoler, der deltog, fik udleveret Mobile Haver, frø og undervisningsmateriale og tilgik hver 14. dag en video, hvor elever og lærere fik instruktion til den kommende tids opgaver.

I løbet af processen udviklede lærerne på de seks skoler en række undervisningsmateriale i samarbejde med SAMMEN GROR VI. Dette materiale er nu offentlig tilgængeligt på MinUddannelse


Et specielt delprojekt var rettet mod udvikling af haver til børn og voksne med bevægelseshandicap

Projektet var støttet af: Friluftsrådet, Skanderborg SKØN Puljen, Bevica Fonden samt Kvickly Ry, SuperBrugsen Ry og Bureau Benzon. Projektet er evalueret i oktober 2016, og erfaringerne herfra har dannet grundlag for foreningens nuværende arbejde.